Ajánlások

2 hónapja
A Balaton sound alatt szálltunk meg a Bella villában, mely tökéletes választásnak bizonyult. A szállás gyönyörű, tiszta és mindennel felszerelt, valamint nagyon jó helyen található(Petőfi sétány 3 perc seta vasút 5 perc). A tulajdonosokat külön kiemelném ugyanis nagyon barátságos, szuper korrekt emberek. Bárkinek szívesen ajánlanám a szállást!
- Bence B
2 hónapja
Balaton Sound alkalmából érkeztünk 14 fős baráti társaságunkkal a szállásra. Nagyon jó elhelyezkedéső a szállás, közel van minden (vonat, éttermek, Plázs), de mégis csendes volt napközben, amikor pihentük. Viszont ami igazán megszépítette az élményt, az a szállásadó. Végtelenül jófej és korrekt volt velünk végig. Nagyon türelmesen és megértően kezelte azt is, hogy egy ilyen nagy létszámú csapat értkezett hozzá, akik gyakorlatilag bulizni érkeztek.
- Tamás F
3 hete
Szállás tökéletes minden szempontból,minden közel és gyönyörű nagyon kellemes ,a tulajdonos egy nagyon kedves ember ,egy szóval csak ajánlani tudom mindenkinek 🙏☺️
- Ákos G

A legjobb árat én adom nem az irodák!

A Bella Villa Siófok frekventált helyén, mégis kellemes környezetben a Batthyány Lajos utca 9/A alatt, a Jókai park sarkánál található. A Bella Villa 150-150 méterre helyezkedik el Siófok város központjától (Víztorony - Főtér - Sió Pláza), a Petőfi sétánytól (Siófok-Beach sétány), a hajóállomástól és a Siófoki Nagystrandtól (Siófok Plázs). 
 2-3 fős külön bejáratú teraszos klímás franciaágyas stúdió-apartmanok és több szobás családi klímás apartmanok. Válogatott partnereink, saját vendégeinket kiemelten kezelik és kedvezményeket biztosítanak, hogy még emlékezetesebbé tehessék a Balaton fővárosában eltöltött pihenésüket. 
Foglaljon közvetlenül utazási irodák, online szállásközvetítők nélkül, a legkedvezőbb áron, bármely akciós, csomag, early bird, last minute árnál, akár 10-15%-kal kedvezőbben! Ne legyen "géniusz" inkább tudatos vásárló! 
Hívjon 8-22 óráig a hét bármely napján.
0036703326864 
Varga Krisztián 
tulajdonos 
Bella Villa, Siófok 
bellavillasiofok@gmail.com
Információkat, "last minute" és aktuális csomag ajánlatainkat megtekintheti saját facebook oldalunk hírfolyamában itt:
http://www.facebook.com/bellavillasiofok


GDPR!


ADATVÉDELMI TÁJÉKOZT
ATÓ


https://bellavillasiofok.business.site/1.Az adatkezelő adataiNév: Varga Krisztián szálláshely szolgáltató

Székhely: 8600 Siófok, Batthyány Lajos utca 9/A

Telephely: 8600 Siófok, Batthyány Lajos utca 9/A

Adószám: 74788338-2-34

Telefonszám: +36703326864

Mobilszám: +36703326864

Email címe: bellavillasiofok@gmail.com

Honlap: https://bellavillasiofok.business.site/

Közösségi oldalak: https://www.facebook.com/bellavillasiofok

Adatvédelmi tisztviselő neve: a GDPR 37. cikk szerint nem alkalmaz.

Adatvédelmi ügyekben eljár: Varga KrisztiánVarga Krisztián szálláshely szolgáltató (a továbbiakban: az adatkezelő) az ügyfelei és
partnerei személyes adatainak védelmét minden alkalmazásnál, eljárásnál és adatátviteli,
tárolási módszernél szem előtt tartja.

Az Ön személyes adatait az adatkezelő törvényesen és tisztességesen kezeli, a hatályos
jogszabályi előírásokat betartva és a nemzetközi adatvédelmi normák írott és íratlan
szabályait követve. Jelen adatkezelési tájékoztató személyes adatok kezelésére vonatkozik,
nem természetes személyekre vonatkozó adatok tekintetében nem alkalmazható. Az
ügyfeleink és partnereink adatait minden esetben megőrizzük és mindent megteszünk
szervezeti és technikai részről egyaránt az adatok biztonságának érdekében.

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a tájékoztatót bármikor módosítsa.
Amennyiben az adatkezelő adatkezelésében bármely körülményben változás állna be, jelen
tájékoztató 30 napon belül változtatásra kerül. A módosításokat jelen tájékoztatóval
egységes szerkezetbe foglalva tesszük közé, amelyről az adatkezelő a honlapon
figyelemfelhívó közleményt helyez el.


Jelen adatvédelmi tájékoztató a Varga Krisztián szálláshely szolgáltató az alábbi honlapjával
és közösségi oldalával kapcsolatos adatkezelését ismerteti:

Honlap: https://bellavillasiofok.business.site/

Közösségi oldalak: https://www.facebook.com/bellavillasiofok

Rövid összefoglaló az Ön jogairól

Hogyan kérhet tájékoztatást tőlünk a személyes adatai kezelésével
kapcsolatban?

Az ön kérésére az adatkezelő tájékoztatást ad az önre vonatkozó és az adatkezelő által
kezelt, illetve az adatkezelő (vagy az adatkezelő által megbízott adatfeldolgozó) által
feldolgozott adatairól. Így azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról,
időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő
tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására
megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az
adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatásra irányuló feladatait az
adatkezelő az ön kérésének kézhezvételéről számított 30 napon belül teljesíti. Tájékoztatás
kérése az alábbi módokon lehetséges:

Elektronikus levél formájában adatkezelő elektronikus levelezési címére írt levéllel:

Email: bellavillasiofok@gmail.com

Papír alapú levélben az adatkezelő székhelyére:

8600 Siófok, Batthyány Lajos utca 9/A

A levélben küldött tájékoztatás kérést az adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött
kérelem alapján a felhasználó egyértelműen beazonosítható. E-mailben küldött
tájékoztatáskérést az adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a felhasználó e-mail
címéről küldik, ez azonban nem zárja ki, hogy az adatkezelő a tájékoztatás megadása előtt
a felhasználót más módon is beazonosítsa. A kérelem teljesítése érdekében az adatkezelő
köteles meggyőződni arról, hogy valóban arra jogosult személy kívánja az érintetti jogait
érvényesíteni. Ehhez- indokolt esetben- arra is szükség lehet, hogy az érintett személyesen
megjelenjen az adatkezelő székhelyén személyazonosítás céljából.

Mikor kérheti az adatai helyesbítését?

Amennyiben ön vagy az adatkezelő észleli, hogy az általa kezelt személyes adata pontatlan,
hibás vagy egyéb okból nem megfelelő, akár az ön kérésére, akár az adatkezelő saját
intézkedése folytán az adatkezelő a hiányos vagy hibás adatokat pontosítja.

Mikor van joga töröltetni a személyes adatait?

Bármikor kérheti személyes adatai végleges és helyreállíthatatlan törlését akkor, ha az
adatait az ön hozzájárulása alapján kezeli az adatkezelő. Az adatkezelő vagy az ön jogos
érdeke, továbbá a kötelező jogszabályi tárolási és őrzési kötelezettségek teljesítése
érdekében történő adatkezelés esetén az adatkezelő nem tudja az ön adatait törölni. Az
adatkezelő az adatkezelés céljának megszűnésével egy időben a személyes adatot törli.
Szintén törli az adatkezelő az adatot, ha bebizonyosodik, hogy az adatok kezelése valamely
okból jogellenes, illetőleg akkor is, ha annak törlését hatóság vagy bíróság jogerősen
elrendeli.

Mikor kell zárolnunk az Ön személyes adatait?

Ön bármikor kérheti, hogy az ön által az adatkezelő részére megadott adatok egyes részei,
illetőleg valamennyi adat tekintetében az adatfeldolgozás korlátozva legyen. Az adatkezelő
az adattörlésre irányuló kérelme esetén nem törli, hanem zárolja az adatot akkor, ha az


adattörlés az ön jogos érdekét sértené. A zárolt adatokat az adatkezelő csak addig kezeli,
ameddig a zárolásra okot adó cél fennáll, azt követően, a zárolt adatok is törlésre kerülnek.

Hogyan vonhatja vissza a személyes adatainak kezelésére adott
hozzájárulását?

Önnek bármikor joga van arra, hogy a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását
visszavonja. A levélben küldött hozzájárulás visszavonását az adatkezelő akkor tekinti
hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a felhasználó egyértelműen beazonosítható. E-
mailben küldött hozzájárulás-visszavonást az adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt
a felhasználó e-mail címéről küldik, ez azonban nem zárja ki, hogy az adatkezelő a
tájékoztatás megadása előtt a felhasználót más módon is beazonosítsa.

Elektronikus levél formájában adatkezelő elektronikus levelezési címére írt levéllel:

Email: bellavillasiofok@gmail.com

Papír alapú levélben az adatkezelő székhelyére:

8600 Siófok, Batthyány Lajos utca 9/A

Hova fordulhat a panaszával?

Ön az adatkezeléssel kapcsolatos panaszát jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság részére benyújtani.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Weblap: https://naih.hu/

Panaszbejelentés online: https://naih.hu/online-uegyinditas.html

Panaszbejelentés levélben: 1125 Budapest, Erzsébet fasor 22/c.

Hogyan fordulhat bírósághoz, ha megsértettük a jogait?

Ön az adatkezeléssel összefüggésben jogosult bírósághoz fordulni. A perre a Törvényszék
illetékes, választása szerint az adatkezelővel szembeni keresetlevelét az ön lakóhelye szerinti
bíróság részére is benyújthatja. A kérelmét a bíróság soron kívüli eljárásban bírálja el.

Hogyan jutunk az Ön személyes adataihoz?

Az ön személyes adatait az adatkezelő részére ön szolgáltatja. Amennyiben az adat nem
öntől érkezett, az adatkezelő ennek észlelése esetén, illetőleg ha ön jelzi ezt, akkor a
kérelmére azonnal törli a jogszerűtlenül az adatkezelő részére benyújtott adatlapot, annak
teljes adattartalmával együtt.

Mit teszünk azért, hogy a személyes adatait biztonságosan kezeljük?

Az adatkezelő minden tőle elvárható módon és rendelkezésére álló technikai eszközzel
igyekszik az adatok biztonságát garantálni, ennek érdekében minden szükséges lépést
megtesz, ennek körében az adatokhoz való hozzáférést szigorúan korlátozza.Részletes adatvédelmi tájékoztató

Tartalom
1.Az adatkezelő adatai .................................................................................................................. 1
Rövid összefoglaló az Ön jogairól ..................................................................................................... 2
Hogyan kérhet tájékoztatást tőlünk a személyes adatai kezelésével kapcsolatban? .......... 2
Mikor kérheti az adatai helyesbítését? ......................................................................................... 2
Mikor van joga töröltetni a személyes adatait? .......................................................................... 2
Mikor kell zárolnunk az Ön személyes adatait? ........................................................................... 2
Hogyan vonhatja vissza a személyes adatainak kezelésére adott hozzájárulását? ............. 3
Hova fordulhat a panaszával? ...................................................................................................... 3
Hogyan fordulhat bírósághoz, ha megsértettük a jogait? ........................................................ 3
Hogyan jutunk az Ön személyes adataihoz? ............................................................................... 3
Mit teszünk azért, hogy a személyes adatait biztonságosan kezeljük? .................................... 3
Részletes adatvédelmi tájékoztató ................................................................................................... 3
1.Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok ....................................................................... 5
2.Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek
részletes ismertetése ........................................................................................................................ 5
2.1. Az átlátható tájékoztatáshoz való jog ............................................................................... 5
2.2. Az érintett hozzáférési joga .................................................................................................. 5
2.3. A helyesbítéshez való jog .................................................................................................... 6
2.4. A törléshez való jog – „az elfeledtetéshez való jog” ........................................................ 6
2.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog ............................................................................ 6
2.6. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés
korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség ............................................................... 7
2.7. Az adathordozhatósághoz való jog................................................................................... 7
2.8. A tiltakozáshoz való jog ........................................................................................................ 7
2.9. Automatizált döntéshozatal esetén az érintettet megillető jog ..................................... 7
3. Jogorvoslat igénybevétele – vagylagosan rendelkezésre álló lehetőségek ...................... 8
3.1. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál kezdeményezhető
vizsgálat ......................................................................................................................................... 8
3.3. Bírósági jogérvényesítés ....................................................................................................... 8
4.Az önálló adatkezelések .............................................................................................................. 8
5.Adattovábbítások/partnerek .................................................................................................... 13
6. Cookie-k adatkezelése a honlapon ....................................................................................... 15
7.Egyéb adatkezelések ................................................................................................................. 16
8.Gyermekkorúak adatkezelése .................................................................................................. 16
9.Adatbiztonság ............................................................................................................................. 16
10.Eljárásunk adatvédelmi incidens esetén ............................................................................... 17
11.Automatizált döntéshozatal és profilozás ............................................................................. 18
12.További információk és formalevelek az érintett jogainak gyakorlásához ...................... 18
Amennyiben az adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem áll módjában
ellenőrzi, a megadott személyes adatok valódiságáért, pontosságáért az azt megadó
személy felel. Az adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az általuk megadott


személyes adatok naprakészségében segítsék az adatfeldolgozót, jelezzék az adatok
esetleges megváltozását.

1.Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

Az adatkezelő online felületein folyó adatkezelésekre az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

- az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv
hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR
az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=HU
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (a továbbiakban: Infotv. (az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály
hatályos szövege: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV


2.Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati
lehetőségeinek részletes ismertetése

2.1. Az átlátható tájékoztatáshoz való jog

Az adatkezelő jelen dokumentummal tesz eleget az adatkezelőre, az adatvédelmi
tisztviselőre, az adatkezelés céljára és jogalapjára, időtartamára, az adatok forrására, az
érintetti jogokra, és a jogorvoslatokra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének. Az érintett
kérésére szóbeli tájékoztató is adható, feltéve, hogy igazolja személyazonosságát.

2.2. Az érintett hozzáférési joga

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes ada

Kapcsolatfelvétel

Kapcsolat

Felhívom
  • 06 70 332 6864

Cím

Útvonaltervezés
Siófok
Batthyány Lajos utca 9/A
8600
Magyarország

Nyitvatartási idő

H:8:00–22:00
K:8:00–22:00
Sze:8:00–22:00
Cs:8:00–22:00
P:8:00–22:00
Szo:8:00–22:00
V:8:00–22:00
Ajánlat kérése
Üzenet elküldve. Hamarosan jelentkezünk.